Tuesday, 4 December 2012

Literasi Menulis
Literasi Membaca

Rancangan Harian LINUS

Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 22hb Oktober 2012 Hari : Isnin
Masa : 10:00a.m 11:00 a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 Membina rangkai kata


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata
: Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti
: 1. Guru memaparkan power point
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata tersebut
3. Murid membina rangkai kata berulang kali
4. latihan



Impak
:





Rancangan Harian LINUS ( Literasi )


Tarikh: 23hb Oktober 2012 Hari : Selasa
Masa : 10:00a.m - 11:00a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 Membina rangkai kata


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata
: Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti
: 1. Guru memaparkan power point
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata tersebut
3. Murid membina rangkai kata berulang kali
4. latihan



Impak
:






Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 24hb Oktober 2012 Hari : Rabu
Masa : 11:30a.m – 1:00 p.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 membina dan menulis rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata.

: 1. Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti

:1. Guru menunjukkan paparan Power Point .
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata.
3. Guru membimbing murid membina rangkai kata.
4. Latihan

Impak

:



Rancangan Harian LINUS ( Literasi )


Tarikh: 25hb Oktoberr 2012 Hari : Khamis
Masa : 10:00a.m - 11:00a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 membina dan menulis rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata.

: 1. Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti

:1. Guru menunjukkan paparan Power Point .
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata.
3. Guru membimbing murid membina rangkai kata.
4. Latihan

Impak

:








Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 26hb Oktober 2012 Hari : Jumaat
Masa : 8:40 a.m – 9:40 a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 6.0 Membaca rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
:

: Hari Raya Quban

Aktiviti
:



Impak

:










Tuesday, 16 October 2012

Kosa Kata
Yahoo!奇摩→【每日牛生肖運勢】
  1. i + bu  = ibu 妈妈
  2. a + pi   = api
  3. o + ren   = oren
  4. e + nam   = enam
  5. e + pal  = epal 苹果
  6. u + lat  = ulat
  7. ru + mah   = rumah 屋子                                                        klik di sini - latihan kosa kata
  8. lo + ri  = lori 卡车
  9. po + kok  = pokok
10. pa + gar  = pagar 篱笆
11. a + yah  = ayah 爸爸
12. to + pi   = topi 帽子
13. pa + su   = pasu 花盆
14. a + dik  = adik 弟弟
15. bo + la  = bola
16. si + ram  = siram
17. ta + nam   = tanam
18. bo + tol  = botol 塑料瓶
19. a + wan  = awan
20. i + kan  = ikan
21. e + kor  = ekor 尾巴
22. a + tap  = atap 屋顶
23. a + nak  = anak 孩子
24. e + mak  = emak 妈妈
25. ko + tak   = kotak 盒子
26. ji + ran  = jiran 邻居
27. ka + wan  = kawan 朋友
28. ba + kul  = bakul 篮子
29. do + nat  = donat 面包圈
30. ge + las   = gelas