Tuesday, 4 December 2012

Literasi Menulis
Literasi Membaca

Rancangan Harian LINUS

Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 22hb Oktober 2012 Hari : Isnin
Masa : 10:00a.m 11:00 a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 Membina rangkai kata


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata
: Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti
: 1. Guru memaparkan power point
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata tersebut
3. Murid membina rangkai kata berulang kali
4. latihanImpak
:

Rancangan Harian LINUS ( Literasi )


Tarikh: 23hb Oktober 2012 Hari : Selasa
Masa : 10:00a.m - 11:00a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 Membina rangkai kata


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata
: Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti
: 1. Guru memaparkan power point
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata tersebut
3. Murid membina rangkai kata berulang kali
4. latihanImpak
:


Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 24hb Oktober 2012 Hari : Rabu
Masa : 11:30a.m – 1:00 p.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 membina dan menulis rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata.

: 1. Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti

:1. Guru menunjukkan paparan Power Point .
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata.
3. Guru membimbing murid membina rangkai kata.
4. Latihan

Impak

:Rancangan Harian LINUS ( Literasi )


Tarikh: 25hb Oktoberr 2012 Hari : Khamis
Masa : 10:00a.m - 11:00a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 7.0 membina dan menulis rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
: 7.1 Membina rangkai kata.

: 1. Murid dapat membina rangkai kata.

Aktiviti

:1. Guru menunjukkan paparan Power Point .
2. Guru membimbing murid membaca rangkai kata.
3. Guru membimbing murid membina rangkai kata.
4. Latihan

Impak

:
Rancangan Harian LINUS ( Literasi )

Tarikh: 26hb Oktober 2012 Hari : Jumaat
Masa : 8:40 a.m – 9:40 a.m Kelas: 1H

Tajuk
: 6.0 Membaca rangkai kata.


Kemahiran

Objektif
:

: Hari Raya Quban

Aktiviti
:Impak

: